POLIKLINIKA ZA LABORATORIJSKU IMUNOLOGIJU I MEDICINSKU BIOKEMIJU

KRBAVSKA 11, 10000 Zagreb
Tel: 01/410 3100, 01/410 3102
Fax: 01/410 3101

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
  • header2.jpg
  • header3.jpg
  • header4.jpg
  • header5.jpg
  • header6.jpg
  • header7.jpg
  • header8.jpg

Nalazite se na stranici :

Bakterije

  • Filters
Category: Bakterije
Price: 200,00 Kn

Opća informacija: 

Bordetella pertussis je Gram negativan  kokobacil

 

Klinička informacija – indikacija: 

Infekcija sa Bordetella pertussis dovodi do bolesti koju nazivamo pertusis ili   hripavac. To je akutna zarazna bolest karakterizirana napadajima  isprekidanog kašlja koji završavaju sa otežanom inspiracijom (udisanjem) a često dolazi i do povračanja.  Za hripavac je karakteristična podbuhlost lica. Napadaji kašlja mogu dovesti do  sitnih i večih krvarenja  na koži lica i bjeloočnicama

a jači napadaji i do hernie i  prolapsa rektuma.

Bakterija B pertussis izlučuje toksin (Pertussis toxin).  Ovaj toksin je uključen u kolonizaciju stanica respiratornog trakta   i olakšava uspostavljanje infekcije.  

 

U krvi je moguće detektirati antitijela na bakteriju B pertussis  u sva tri razreda (IgM, IgG, IgA)  

 

U određenim okolnostima nalaz ovog razreda antitijela ukazuje na akutnu infekciju.

 

Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Bakterije
Price: 130,00 Kn

Opća informacija: 

Bordetella pertussis je Gram negativan  kokobacil

 

Klinička informacija – indikacija: 

Infekcija sa Bordetella pertussis dovodi do bolesti koju nazivamo pertusis ili   hripavac. To je akutna zarazna bolest karakterizirana napadajima  isprekidanog kašlja koji završavaju sa otežanom inspiracijom (udisanjem) a često dolazi i do povračanja.  Za hripavac je karakteristična podbuhlost lica. Napadaji kašlja mogu dovesti do  sitnih i večih krvarenja  na koži lica i bjeloočnicama

a jači napadaji i do hernie i  prolapsa rektuma.

Bakterija B pertussis izlučuje toksin (Pertussis toxin).  Ovaj toksin je uključen u kolonizaciju stanica respiratornog trakta   i olakšava uspostavljanje infekcije.  

 

U krvi je moguće detektirati antitijela na Pertusis toksin u sva tri razreda (IgM, IgG, IgA)  

 

Nalaz IgM razreda antitijela na B. pertusis toxin ukazuje na svježu (akutnu) infekciju ovom bakterijom.

 

Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

 

Vidi:

BORDETELLA  PERTUSIS

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Bakterije
Price: 130,00 Kn

Opća informacija: 

Bordetella pertussis je Gram negativan  kokobacil

 

Klinička informacija – indikacija: 

Infekcija sa Bordetella pertussis dovodi do bolesti koju nazivamo pertusis ili   hripavac. To je akutna zarazna bolest karakterizirana napadajima  isprekidanog kašlja koji završavaju sa otežanom inspiracijom (udisanjem) a često dolazi i do povračanja.  Za hripavac je karakteristična podbuhlost lica. Napadaji kašlja mogu dovesti do  sitnih i večih krvarenja  na koži lica i bjeloočnicama

a jači napadaji i do hernie i  prolapsa rektuma.

Bakterija B pertussis izlučuje toksin (Pertussis toxin).  Ovaj toksin je uključen u kolonizaciju stanica respiratornog trakta   i olakšava uspostavljanje infekcije.  

 

U krvi je moguće detektirati antitijela na Pertusis toksin u sva tri razreda (IgM, IgG, IgA)  

 

Nalaz antitijela na B. pertusis toxin  IgG  razreda može  ukazivati na akutnu (svježu) infekciju ovim virusom ukoliko postoji porast visine (titar) ovog antitijela u krvi u razmaku od oko 7 dana.

Ako porasta titra nema najvjerojatnije se radi o prošloj infekciji ovom bakterijom.

 

Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

 

Materijal za analizu:

Serum 

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

 

Vidi:

BORDETELLA  PERTUSIS  

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Bakterije
Price: 130,00 Kn

Opća informacija: 

Bordetella pertussis je Gram negativan  kokobacil

 

Klinička informacija – indikacija: 

Infekcija sa Bordetella pertussis dovodi do bolesti koju nazivamo pertusis ili   hripavac. To je akutna zarazna bolest karakterizirana napadajima  isprekidanog kašlja koji završavaju sa otežanom inspiracijom (udisanjem) a često dolazi i do povračanja.  Za hripavac je karakteristična podbuhlost lica. Napadaji kašlja mogu dovesti do  sitnih i večih krvarenja  na koži lica i bjeloočnicama

a jači napadaji i do hernie i  prolapsa rektuma.

Bakterija B pertussis izlučuje toksin (Pertussis toxin).  Ovaj toksin je uključen u kolonizaciju stanica respiratornog trakta   i olakšava uspostavljanje infekcije.  

 

U krvi je moguće detektirati antitijela na Pertusis toksin u sva tri razreda (IgM, IgG, IgA)  

 

U određenim okolnostima nalaz ovog razreda antitijela ukazuje na akutnu infekciju.

 

Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

 

Materijal za analizu:

Serum 

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

 

Vidi:

BORDETELLA  PERTUSIS  

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Bakterije
Price: 360,00 Kn

Opća informacija: 

B Burgdorferri  spada u bakterije. 

 

Klinička informacija – indikacija:

Infekcija sa B, Burgdorrferi izaziva bolest koja se naziva  Lajmska bolest ili Lyme borelioza.. Naziv Lajmska bolest dobila je po pokrajiti  Lyme  (Connecticut, SAD) gdje je prvi puta registrirana  1975. godine a njen uzročnik je otkriven1981. Rezervoari ove bakterije su krpelji, glodavci, jeleni i neke druge životinje a na čovjeka se prenosi ujedom inficiranog krpelja. Bolest je sezonska (od ranog proljeća do kasne jeseni) jer tada su krpelji najrašireniji a ljudi se zaraze boravkom u prirodi.

Bolest se odvija u 3 faze. U prvoj fazi (koja obično počinje ljeti) nakon ugriza krpelja  na koži se javljaju tipične lezije – crvenilo (nazvano eritema kronikum migrans). Uz to javljaju se i simptomi poput gripe – verućica i bolovi u mišićima. Nakon nekoliko tjedana,u drugoj fazi  uzročnik se može proširiti i na mnoga druga mjesta u tijelu -  u živčani sustav, srce i zglobove te  na druga mjesta u koži (izvan mjesta uboda) – odatle naziv migrans.

Nakon više mjeseci pa i godina  (treća faza) ovaj uzročnik može dovesti do trajne bolesti najčešće zahvačajući zglobove,  živčani sustav ili kožu. Sve faze bolesti moguće je uspješno liječiti sa odgovarajućim antibioticima.

 

U krvi je moguće detektirati antitijela na bakteriju B burgdorferiu sva tri razreda (IgM, IgG, IgA)  a kao potvrdni test koristi se western blot na IgM i IgG razred antitijela. 

 

Nalaz IgM razreda antitijela na B. Burgdorferi ukazuje na svježu (akutnu) infekciju ovom bakterijom.

 

Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

POTVRDNI TESTOVI

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Bakterije
Price: 360,00 Kn

Opća informacija: 

B Burgdorferri  spada u bakterije. 

 

Klinička informacija – indikacija:

Infekcija sa B, Burgdorrferi izaziva bolest koja se naziva  Lajmska bolest ili Lyme borelioza.. Naziv Lajmska bolest dobila je po pokrajiti  Lyme  (Connecticut, SAD) gdje je prvi puta registrirana  1975. godine a njen uzročnik je otkriven1981. Rezervoari ove bakterije su krpelji, glodavci, jeleni i neke druge životinje a na čovjeka se prenosi ujedom inficiranog krpelja. Bolest je sezonska (od ranog proljeća do kasne jeseni) jer tada su krpelji najrašireniji a ljudi se zaraze boravkom u prirodi.

Bolest se odvija u 3 faze. U prvoj fazi (koja obično počinje ljeti) nakon ugriza krpelja  na koži se javljaju tipične lezije – crvenilo (nazvano eritema kronikum migrans). Uz to javljaju se i simptomi poput gripe – verućica i bolovi u mišićima. Nakon nekoliko tjedana,u drugoj fazi  uzročnik se može proširiti i na mnoga druga mjesta u tijelu -  u živčani sustav, srce i zglobove te  na druga mjesta u koži (izvan mjesta uboda) – odatle naziv migrans.

Nakon više mjeseci pa i godina  (treća faza) ovaj uzročnik može dovesti do trajne bolesti najčešće zahvačajući zglobove,  živčani sustav ili kožu. Sve faze bolesti moguće je uspješno liječiti sa odgovarajućim antibioticima.

 

U krvi je moguće detektirati antitijela na bakteriju B burgdorferiu sva tri razreda (IgM, IgG, IgA)  a kao potvrdni test koristi se western blot na IgM i IgG razred antitijela. 

 

Nalaz antitijela na B. Burgdorferi  IgG  razreda može  ukazivati na akutnu (svježu) infekciju ovim virusom ukoliko postoji porast visine (titar) ovog antitijela u krvi u razmaku od oko 7 dana.

Ako porasta titra nema najvjerojatnije se radi o prošloj infekciji ovom bakterijom.

 

Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

POTVRDNI TESTOVI

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Bakterije
Price: 360,00 Kn

Opća informacija: 

B Burgdorferri  spada u bakterije. 

 

Klinička informacija – indikacija:

Infekcija sa B, Burgdorrferi izaziva bolest koja se naziva  Lajmska bolest ili Lyme borelioza.. Naziv Lajmska bolest dobila je po pokrajiti  Lyme  (Connecticut, SAD) gdje je prvi puta registrirana  1975. godine a njen uzročnik je otkriven1981. Rezervoari ove bakterije su krpelji, glodavci, jeleni i neke druge životinje a na čovjeka se prenosi ujedom inficiranog krpelja. Bolest je sezonska (od ranog proljeća do kasne jeseni) jer tada su krpelji najrašireniji a ljudi se zaraze boravkom u prirodi.

Bolest se odvija u 3 faze. U prvoj fazi (koja obično počinje ljeti) nakon ugriza krpelja  na koži se javljaju tipične lezije – crvenilo (nazvano eritema kronikum migrans). Uz to javljaju se i simptomi poput gripe – verućica i bolovi u mišićima. Nakon nekoliko tjedana,u drugoj fazi  uzročnik se može proširiti i na mnoga druga mjesta u tijelu -  u živčani sustav, srce i zglobove te  na druga mjesta u koži (izvan mjesta uboda) – odatle naziv migrans.

Nakon više mjeseci pa i godina  (treća faza) ovaj uzročnik može dovesti do trajne bolesti najčešće zahvačajući zglobove,  živčani sustav ili kožu. Sve faze bolesti moguće je uspješno liječiti sa odgovarajućim antibioticima.

 

U krvi je moguće detektirati antitijela na bakteriju B burgdorferiu sva tri razreda (IgM, IgG, IgA)  a kao potvrdni test koristi se western blot na IgM i IgG razred antitijela. 

 

U određenim okolnostima nalaz ovog razreda antitijela ukazuje na akutnu infekciju.

 

Opširnije vidi:

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

POTVRDNI TESTOVI

 

Jedinica:

OD index 

 

Referentni interval:

 

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum
Category: Bakterije
Price: 520,00 Kn

Ovim se testom potvrđuje  infekcij  sa B. Burgdorferi individualiziranjem pojedinih linija  antitijela na B. Burgdorferi  IgM razreda

 

 

Vidi:

BORRELIA BURGDORFERI  -  LAJMSKA BOLEST

VIRUSI OSTALI, BAKTERIJE, PARAZITI, GLJIVICE

POTVRDNI TESTOVI

 

Vrijeme određivanja Nalaz je gotov isti dan
Materijal za analizu: Serum

Online posjetitelji

We have 862 guests and no members online