IZDAVANJE NALAZA

  • Print

IZDAVANJE NALAZA

 

Rezultati  dijagnostičkih pretraga  

Rezultati pretraga gotovi su isti ili drugi dan, ovisno o tome kada je materijal za obradu donesen ili uzet u Poliklinici

Ako dijagnostički proces zahtjeva inkubaciju preko noći rezultat je gotov za dva dana.

U slučaju potrebe retestiranja ili potvrdnog testa rezultat je gotov za dva do tri dana.

 

Nalazi – rezultati pretraga, u dogovoru sa pacijentom, mogu se:

-          podići u samoj poliklinici

-          poslati poštom

-          poslati faxom

-          poslati e-mailom